Brukervilkår for NOx-fondets søknadsportal

Oppdatert 08.04.22

Disse brukervilkårene gjelder ved opprettelse av bruker i NOx-fondets søknadsportal. Gjeldende brukervilkår vil alltid være tilgjengelige via min profil i søknadsportalen.

Brukervilkårene bestemmer de kommersielle betingelsene for bruk av NOx-fondets søknadsportal og behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor denne tjenesten. NOx-fondet jobber for å gi deg en tilpasset og god opplevelse som bruker av søknadsportalen, ved spørsmål eller innspill så ta kontakt med oss.

NOx-fondets kjernevirksomhet er å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOx-reduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt. Søknadsportalen er en plattform hvor virksomheten enkelt kan finne informasjon, sende inn søknader og følge opp tiltakene til virksomheten.

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse bruksvilkårene. Ved endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en e-post til den adressen du har oppgitt ved registrering, og ved pålogging i søknadsportalen. Nedenfor vil du finne formålene vi bruker dine personopplysninger til.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Behandlingsansvaret for personopplysninger ligger hos NOx-fondet (org nr. 992 523 522). Dersom du har spørsmål, eller om du ønsker å kontakte oss, kan du gjøre dette her:

Vår kontoradresse er: Middelthuns gate 27, Oslo

Vår postadresse er:

Postboks 5250 Majorstuen

N-0303 Oslo

Du kan også kontakte oss pr e-post post@nox-fondet.no eller telefon 23 08 80 00.

Formål med behandlingen

For å kunne ta imot og behandle en søknad er vi avhengig av at du gir oss informasjon om deg selv og virksomheten du søker på vegne av. I enkelte tilfeller må vi hente informasjon om deg for å kunne følge opp en søknad eller ett tiltak. Eksempelvis kan vi hente din e-postadresse eller telefonnummer om du har endret disse og glemt å melde det inn til oss. NOx-fondet henter kun informasjon om eksisterende brukere som vi er avhengige av for å kunne oppfylle vår del av avtalen.

All informasjon du oppgir om deg selv ved registrering av bruker ved søknad er personopplysninger. Vi vil behandle alle personopplysninger etter gjeldende personvernregler, og dine opplysninger blir ikke brukt til andre formål enn de ble oppgitt for.

Du kan når som helst slette din brukerprofil i søknadsportalen, men din kontaktinformasjon i vårt søknadsbehandlingssystem må oppbevares til ansvaret for søknaden eller tiltaket er overført til en ny kontaktperson i virksomheten. Du kan endre ditt telefonnummer ved å logge på søknadsportalen og gå på min profil. For å endre din e-postadresse må du ta kontakt med NOx-fondet.

Behandlingsgrunnlag for innsamling av personopplysninger

For å samle inn og behandle personopplysninger må det finnes et behandlingsgrunnlag. NOx-fondet har vurdert at vi har følgende behandlingsgrunnlag:

 • Personopplysningsloven Art.6 nr.1 b, for å kunne samle inn og behandle personopplysninger som: navn, arbeidsgiver, telefon, mobilnummer og e-post, da behandling er nødvendig for å behandle søknaden.
 • Personopplysningsloven Art.6 nr.1 c, for å kunne behandle opplysninger som: utbetalingshistorikk, da behandling er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelse som påhviler NOx-fondet.
 • Personopplysningsloven Art.6 nr.1 a, den registrertes samtykke til behandling for markedsføringsformål. Innhenting av samtykke skjer ved påmelding til å motta nyhetsbrev eller via min profil i NOx-fondets søknadsportal.

Bruk og Analyser

For å gi deg tilgang til vår søknadsportal og behandle virksomhetens søknader trenger vi noen grunnleggende personopplysninger.

 • Behandling: Vi trenger kontaktinformasjon for å kunne ta imot en søknad i NOx-fondets søknadsportalen, og e-postadresse og passord for at du enkelt skal kunne logge på og administrere din bruker.
 • Sikkerhet og brukervennlighet: For å gi deg tilgang til din informasjon, spare tid og sørge for sikkerhet i søknadsprosessen har vi en personlig innloggingsløsning. Under min profil i søknadsportalen gir vi deg oversikt og kontroll over dine data.
 • Informasjon: Som søker eller kontaktperson i en tilsluttet virksomhet ønsker NOx-fondet å informere deg om endringer eller andre viktige offentliggjøringer relevant for din virksomhet.
 • Betaling: Vi trenger dine personopplysninger for å kunne gjøre sikkerhetskontroller og gjøre utbetalinger til din virksomhet.
 • Kommunikasjon: For eksempel søknader, innkommende og utgående henvendelser knyttet til din brukerprofil.

Datalagring og systemer

NOx-fondet lagrer dine personopplysninger innenfor EU/EØS. NOx-fondet lagrer og behandler persondata i følgende systemer:

 • Microsoft Azure (D365 CRM)
 • Markedsføringssystem (ClickDimensions)

Databehandlere og tredjeparter

Dine personopplysninger behandles av andre databehandlere, men kun for at NOx-fondet skal kunne oppfylle våre forpliktelser og behandle søknader. NOx-fondet selger med andre ord ikke dine personopplysninger videre. NOx-fondet oppgir ikke din informasjon til tredjepart uten at du blir informert. Du kan lese mer om dette i NOx-fondets personvernerklæring.

I tilfeller hvor NOx-fondet bruker tjenesteleverandører for å utføre tekniske tjenester eller markedsføringstjenester på våre vegne, vil dette være nøye regulert i en Databehandleravtale. Levering av NOx-fondets tjenester og produkter innebærer lagring og behandling av data av tredjepart.

Anonymisering og sletting

Dine persondata anonymiseres eller slettes når det er gått 5 år siden du var kontaktperson i en virksomhet som hadde ett aktivt tiltak. Hvis du har søkt på vegne av en virksomhet som fikk avslag på søknaden sletter vi dine personopplysninger etter 12 mnd.

Dine rettigheter

For at NOx-fondet skal kunne behandle dine personopplysninger må du aktivt ha sendt inn en søknad på vegne av en virksomhet til NOx-fondet. For at NOx-fondet skal kunne kontakte deg digitalt, utover informasjon om tjenesten og det som inngår i disse brukervilkårene må det finnes et samtykke fra deg.

 • Samtykker kan når som helst trekkes tilbake.
 • Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi lagrer og behandler, disse finner du ved å gå inn på min profil i søknadsportalen. For å få ytterligere innsyn må du legitimere deg ved å sende inn skannet førerkort eller pass.
 • Du har krav på korrigering av dine personopplysninger dersom du mener vi har feil informasjon lagret om deg. Dette kan gjøres ved at du selv logger deg på min profil, eller ved å kontakte oss.
 • Du kan be om å få utlevert dine persondata ved å ta kontakt med oss.
 • Du har rett til å klage på behandlingen. Din klage kan du sende til NOx-fondet på post@NOx-fondet.no eller til Datatilsynet.

Sikkerhet og personvern

Ditt personvern er viktig for oss i NOx-fondet og vi jobber kontinuerlig med forbedring av rutiner, samt sikring av våre brukere og abonnenters persondata.

Vi gjennomgår jevnlig vår behandling av personopplysninger for din trygghet.

NOx-fondets personvernerklæring ligger tilgjengelig nederst på vår hjemmeside